نمودار سازمانی

نمودار سازمانی شرکت خاک و سازه خاورمیانه

 

نام سمت تحصیلات سوابق
سید ابوالحسن نائینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دکترای عمران - خاک و پی مشاهده
محمد هادی مرسلی نایب رییس هیئت مدیره، قائم مقام مدیر عامل، مدیر گروه بتن و مصالح ساختمانی کارشناس مدیریت پروژه مشاهده
رضا ضیائی مؤید عضو هیئت مدیره و رئیس گروه ژئوتکنیک دکترای عمران - خاک و پی مشاهده
محمود رشوند مدیریت اداری و مالی کارشناس ارشد مدیریت دولتی  
لیلا مجیدی کارشناس آزمایشات آزمایشگاهی کارشناس ارشد عمران  
حمید بهرامی مسئول امور مالی کارشناس حسابداری  
داوود رضائی ثابت کارشناس مسئول آزمایشگاه جوش کارشناس مهندسی مواد- متالورژی Level II RT&UT&PT&MT  
مسعود رحمانی مهر کارشناس آزمایشات صحرائی کارشناس زمین شناسی کاربردی  
محمد رضا مرسلی مسئول کامپیوتر و مسئول دفتر مدیر عامل کارشناس عمران  
حسن پیر سیاهکل تکنسین آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی دیپلم  
جمال غیاثوند کارشناس آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی کارشناس عمران  
صابر بهرامی هیدجی کارشناس آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی کارشناس  
عادل معروفی تکنسین آزمایشات صحرائی و آزمایشگاهی دیپلم  

 

 

 

معرفی

 

خدمات

 

نمودار سازمانی

 

لوازم و تجهیزات

 

نامه ارزیابی مشتریان

 

مشتریان