دکتر سید ابوالحسن نائینی

 سمت: مدیرعامل

نام: دکتر سید ابوالحسن
نام خانوادگی: نائینی
تاریخ تولد: 1333

سوابق تحصیلی:
دکترای مهندسی عمران(ژئوتکنیک)، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1379
فوق لیسانس مهندسی عمران (ژئوتکنیک)، دانشگاه نیوجرسی امریکا، 1363     
لیسانس مهندسی عمران، دانشگاه نیوجرسی امریکا، 1361  

زمینه های تحقیقاتی:
روانگرائی، مهندسی زلزله، دینامیک خاک، آزمایشات 3 محوری استاتیکی و دینامیکی
آزمایشهای در جا نفوذ مخروط

سمتهای دانشگاهی:
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1389- کنون
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1369- 1389
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امام حسین (ع)، 1365 -1369  
استاد مدعو دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1365-1371
کمک استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه نیوجرسی-آمریکا، 1361-1365

سمتهای اجرایی:
مشاور عالی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1385-1391
مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1387تا کنون سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1383-1385
معاون عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1372-1374 و 1377-1383
ریاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1375-1377
مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1369-1374
مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1371-1372  
ریاست دانشکده عمران دانشگاه امام حسین(ع)، 1365-1369
رئیس آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1370 تا کنون
ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، 1380-1384

عضویت در کمیته ها:
عضو کمیته مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش لایه های زمین، مسکن و شهرسازی، 1378 تا کنون
عضو ارشد انجمن مهندسین عمران آمریکا، 1360- 1365
عضو انجمن مهندسین عمران ایران، 1376 تا کنون
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران، 1376 تا کنون
عضو هیات مدیره سازمان آب و فاضلاب استان قزوین، 1377 - 1384
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، 1380 تا 1388
رئیس شورای حل اختلاف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، 1383 تا کنون

سوابق مهندسی:
رئیس هیئت مدیره شرکت خاک و سازه خاور میانه، 1385 تا کنون
انجام مطالعات ژئوتکنیک بیش از 30 پروژه در سطح استان قزوین و کشور
نیوجرسی آمریکا، 1362-1365 Hartz Mountain مهندس اجرایی کارگاه در پروژه های اجرایی
نظارت بر اجرای فونداسیونهای سطحی و عمیق، دیوارهای حائل و شمع کوبی در پروژه های مختلف
مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیکی آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه امام حسین(ع)، 1365-1369
مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیکی آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه امام خمینی(ره)،1370 تا کنون
بررسی آزمایشات مورد نیاز، نظارت بر انجام آزمایشات آزمایشگاهی، محاسبات، طراحی پی ها و تهیه گزارش ژئوتکنیکی و مشاوره درپروژه ها .
مهندس ناظر در پروژه های دولتی و مسکونی شرکت محراب و سهند، قزوین، 1369 تا کنون
نظارت فنی بر اجرای ساختمانهای مسکونی و دولتی، طراحی و اجرای انواع پی ها، دیوارهای حائل و روانگرائی درپروژه‌های مختلف

کتاب و مقالات:
ترجمه کتاب دینامیک خاک نوشته: براجا-ام-داس
چاپ بیش از 50 مقاله علمی و پژوهشی در ژورنال های معتبر خارجی و داخلی و کنفرانس ها و همایش های بین المللی