رضا ضیائی مؤید

سمت: رئیس گروه ژئوتکنیک

نام: دکتر رضا
نام خانوادگی: ضیائی مؤید
تاریخ تولد: 1350

سوابق تحصیلی:
دکتری، مهندسی عمران – گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران 1380 – 1374
موضوع پایان نامه: ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشهای CPT
کارشناسی ارشد، مهندسی عمران – گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران – 1374 – 1373
موضوع پایان نامه: ارتباط نتایج آزمایشهای CPT-SPT و ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج CPT
کارشناسی، مهندسی عمران – عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران 73-1368

سوابق شغلی:
شرکت مهندسان مشاور پژوهش، کارشناس عمران، 1374-1373:
    طراحی ایستگاه های مترو تهران
 
شرکت دریا خاک پی، کارشناس ارشد مکانیک خاک وپی، 1375-1374:
    مطالعات ریزپهنه بندی سیل ایران

شرکت مهندسین مشاور لار، کارشناس ارشد طراحی بدنه سدهای خاکی، 1380-1374 و عضو کمیته فنی شرکت، 1384-1380:
    طراحی بدنه فاز یک، دو و گزارش منابع قرضه چندین سد خاکی مانند سد ماملو، سد نمرود، سند منگل، سد گابریک. طراحی سد انحرافی پروژه انتقال آب رودخانه سیروان

شرکت آژند خاک تهران، مدیر بخش ژئوتکنیک، 1380 تا کنون
    مدیر پروژه های مختلف مطالعات ژئوتکنیک و نظارت عالیه اجرای سیستم های پایدار سازی گود، 1380 تا کنون
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک مترو اصفهان
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک فاز یک نمایشگاه جدید تهران
    مدیر پروژه آزمایش های ظرفیت باربری شمع نیروگاه نکا
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک پل های جزیره مینو در آبادان
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک پل های رودخانه جراحی
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک شهرک صنعتی سمنگان
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک پالایشگاه تهران
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک و بهسازی شهرک خانه دریا در لاهیجان
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک شهرک پردیس
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک پروژه راه آهن بافق - بندر عباس
    مسئول نظارت عالیه عملیات حفاظت جانبی گود پروژه ساختمان اداری سهند در تهران
    مسئول نظارت عالیه عملیات حفاظت جانبی گود پروژه ساختمان تجاری دلگشا در تهران
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک شهرک نداسا در بندر عباس
    مدیر پروژه مطالعات بهسازی ژئوتکنیکی سیستم دیوار حائل حوضچه های آرامش پالایشگاه بندر عباس
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک سایت های پتروشیمی در ماهشهر
    مدیر پروژه بیش از 200 پروژه مطالعات ژئوتکنیک ساختمان های مختلف در تهران

شرکت خاک و سازه خاورمیانه، مدیربخش ژئوتکنیک و عضو هیات مدیره 1385 تا کنون:
    مدیر پروژه بیش از 30 پروژه مطالعات ژئوتکنیک ساختمان های مختلف در سطح استان قزوین
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری در تنکابن
    مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیک راه آهن سمنان

زمینه های کاری:
مطالعات ژئوتکنیک پایه
آزمایشهای ژئوتکنیکی برجا (CPT)
ژئوتکنیک لرزه ای
آنالیز و طراحی بدنه سدهای خاکی
تحقیقات ژئوتکنیک محلی
آزمایشهای دینامیک و مکانیک خاک
طراحی شالوده های عمیق و انجام آزمایشهای در محل شمع
طراحی و تست ریزشمعها
انجام مطالعات روانگرایی در خاکها
طراحی و نظارت سیستم های حفاظت جانبی گود شامل نیلینگ و انکراژ

عضویت در سازمان ها و انجمن ها:
انجمن مهندسان عمران ایران
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو انجمن ژئوتکنیک ايران
عضو انجمن بین المللی ژئوتکنيک
عضو انجمن بررسی استاندارد های ژئوتکنيک

سوابق مهندسی:
رئیس هیئت مدیره شرکت خاک و سازه خاور میانه، 1385 تا کنون
انجام مطالعات ژئوتکنیک بیش از 30 پروژه در سطح استان قزوین و کشور
نیوجرسی آمریکا، 1362-1365 Hartz Mountain مهندس اجرایی کارگاه در پروژه های اجرایی
نظارت بر اجرای فونداسیونهای سطحی و عمیق، دیوارهای حائل و شمع کوبی در پروژه های مختلف
مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیکی آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه امام حسین(ع)، 1365-1369
مدیر پروژه مطالعات ژئوتکنیکی آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه امام خمینی(ره)،1370 تا کنون
بررسی آزمایشات مورد نیاز، نظارت بر انجام آزمایشات آزمایشگاهی، محاسبات، طراحی پی ها و تهیه گزارش ژئوتکنیکی و مشاوره درپروژه ها .
مهندس ناظر در پروژه های دولتی و مسکونی شرکت محراب و سهند، قزوین، 1369 تا کنون
نظارت فنی بر اجرای ساختمانهای مسکونی و دولتی، طراحی و اجرای انواع پی ها، دیوارهای حائل و روانگرائی درپروژه‌های مختلف

کتاب و مقالات:
29 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی  
58 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی داخلی و خارجی