كنترل كیفیت بتن

 

فهرست بخشی از کنترل کیفیت بتن

 

ردیف پروژه محل پروژه کارفرما مشخصات پروژه سال
1 مجتمع مسکونی قزوین تعاونی مسکن تربیت بدنی 2 بلوک 16 طبقه 1386
2 مسکونی قزوین آقای علی پرشیز فرد 2715 مترمربع سطح زیر بنا در 5 طبقه 1387
3 مصلای اقبالیه شهرک اقبالیه هیئت امنای مصلای اقبالیه 3500 مترمربع سطح زیر بنا در یک طبقه 1388
4 مسکونی ابوالقاسم خراسانی قزوین 5 طبقه 1388
5 مسکونی قزوین رمضان نعمتی 1890 مترمربع سطح زیر بنا در 5 طبقه 1388
6 بیمارستان دهخدا قزوین بیمارستان دهخدا 6 طبقه 1389
7 مجتمع مسکونی فرهنگیان قزوین شرکت تأمین مسکن فرهنگیان 40000 مترمربع سطح زیر بنا در سه بلوک 14 طبقه 1389
8 موسسه آموزشی قزوین مؤسسه آموزش عالی علامه دهخدا یک بلوک چهار طبقه 1389
9 مجتمع مسکونی مهر قزوین شهرک مهرگان تعاونی های مسکن مهر 1224 واحد در 7 طبقه 1389
10 مجتمع مسکونی مهر شهریار شهرک صفادشت بنیاد مسکن کرج 2500 واحد در 4 طبقه 1390
11 مجتمع مسکونی مهر مهرگان قزوین شهرک مهرگان شرکت برنا آوند سازه 19 بلوک در 16 طبقه 1390
12 موسسه آموزشی تاکستان موسسه آموزش عالی تاکستان 10000متر زیربنا، 4 بلوک در 4 طبقه 1390
13 مجتمع مسکونی قزوین شرکت تعاونی مسکن شورای حل اختلاف قزوین 5 بلوک در 15 طبقه 1391
14 مجموعه تالارهای شهر قزوین آقای حمیدرضا حاجی استخر سرپوشیده، رستوران، فست فود، تالار اجتماعات، هتل و برج 1391
15 مجتمع تجاری - اداری قزوین مهندسین متحد قزوین یک بلوک 8 طبقه، 45000 مترمربع 1391
16 تجاری مسکونی راژیا قزوین شرکت زمرد بنا 4 بلوک 11 طبقه، 9000 متر مربع 1391
17 مجتمع تجاری البرز قزوین آقای برادران یک بلوک 19 طبقه 1391
18 مجتمع مسکونی فرهنگیان قزوین تعاونی مسکن فرهنگیان قزوین دو بلوک 30 طبقه 1392

 

 همچنین آزمایشات کنترل کیفیت بتن و طرح اختلاط صد ها پروژه مختلف مسکونی، تجاری و اداری دیگر نیز در سطح استان صورت گرفته است.