درباره ما

سوالات شما

دریافت مشاوره از خاورمیانه

تیم متخصص و با تجربه ما خدمات فنی مطالعات ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و مصالح ساختمانی و بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب جوش را ارائه می دهد.