آزمایش مصالح و کنترل کیفیت خاک و بتن

این خدمات شامل انجام آزمایشات مختلف بر روی مصالح ساختمانی برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آن‌ها است.

خدمات آزمایش مصالح شامل موارد زیر می‌شوند:

 • آزمایشهای فیزیکی مصالح: که برای تعیین ویژگی‌هایی مانند جرم مخصوص، رطوبت، رنگ، دانه بندی، زمان گیرش، حرارت هیدراسیون و روانی مصالح انجام می‌شوند.
 • آزمایشهای مکانیکی مصالح: که به منظور تعیین ویژگی‌هایی مانند مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مقاومت خمشی مصالح انجام می‌شوند.
 • آزمایشهای غیرمخرب مصالح:این آزمایشها بدون آسیب رساندن به مصالح انجام می‌شوند و برای تعیین خواص غیرمخرب مصالح مانند نفوذپذیری، مقاومت در برابر خوردگی و ترک‌خوردگی استفاده می‌گردد.
 • آزمایشهای مخرب مصالح: این آزمایشها با آسیب رساندن به مصالح انجام می‌شوند و برای تعیین خواص مخرب مصالح مانند مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مقاومت خمشی استفاده می‌شوند.

برخی از مصالح رایج که آزمایش بر روی آن‌ها  انجام می‌شود عبارتند از:

 • بتن
 • فولاد
 • بتن مسلح
 • بتن پیش‌تنیده
 • بتن پیش‌ساخته
 • سنگ
 • آجر
 • سیمان
 • مصالح شیمیایی
 • مصالح عایق
 • و…

خدمات آزمایش مصالح برای بخش‌های مختلف صنعت ساختمانی ضروری است. مهندسان عمران و سازه با استفاده از نتایج آزمایشات مصالح می‌توانند خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح را تعیین کنند و از این اطلاعات در طراحی سازه‌ها استفاده کنند.

آزمایش مصالح